МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Оси и плоскости тела человека Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Основні типи артикуляторів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

  Учбова дисципліна     ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
  Тема заняття   "Артикулятори – конструктивні особливості, класифікації, мета застосування»  
  Курс     ІІІ курс ( V семестр )
  Факультет     стоматологічний

 

Методичні рекомендації підготував

аспірант кафедри ортопедичної стоматології НМУ

Шевчук В.О.

 

 

Київ-2011

Актуальність теми

Зростання на сучасному етапі розвитку стоматології вимог до якості протезування, естетики лиця і посмішки пацієнта, нормалізації оклюзії зубних рядів і функцій жувального апарату обумовлюють необхідність застосування додаткових методів обстеження.

Аномалії оклюзії у дорослих в 98% випадках поєднуються с частковою втратою зубів (Шварцман В.А., 2003) і майже завжди супроводжується значними морфологічними, функціональними, естетичними і

психологічними проблемами. Адекватне протезування пацієнтів с

дефектами і деформаціями зубних рядів лише в рідких випадках може бути проведено без ретельної діагностики.

При виготовлені зубопротезних конст­рукцій в оклюдаторах в більшості випадків необхідна корекція оклюзіі на готових роботах, що знижує функціональну цінн­ість, естетичні якості проте­зів, їх міцність. При використані оклюдаторів неминучі передчасні

контакти зубів при змикані щелеп в центральній оклюзії, в

центральному співвідношені щелеп, в бокових і передній оклюзіях. З метою профілактики помилок, незамінним є вивчення оклюзії на моделях щелеп, встановлених в артикулятор.

 

 

П. Учбові цілі заняття

 

1. Ознайомитись з метою застосування, сферою застосування, класифікацією артикуляторів ( а-I );

2. Знати конструктивні особливості, будову артикуляторів, основні види ( а-II);

3. Оволодіти методиками встановлення моделей щелеп в артикулятор по середньо-анатомічним орієнтирам розташування протетичної

площини ( а-III);

4. Оволодіти методиками встановлення моделей щелеп в артикулятор по індивідуальним орієнтирам розташування протетичної площини

( а-III);

5. Розвивати клінічне мислення в процесі діагностики моделей в артикуляторі та при плануванні майбутньої ортопедичної конструкції

( а-IV).

 

 

Ш . Навчальні цілі заняття

Виховувати у студентів почуття відповідальності при плануванні майбутньої ортопедичної конструкції, показати переваги сучасних методик діагностики. Навчати ретельному підходу до проблем оклюзії та артикуляції, вмінню аналізувати та прогнозувати наслідки

протезування. Розвивати у майбутніх лікарів відповідальність за якість виготовлення зубних протезів та ефективність зубного протезування.

 

IV. Міждисциплінарна інтеграція

 

Дисципліни Знати Вміти
Анатомія Знати анатомічну будову верхньої та нижньої щелепи, ВНЩС, м`язів, за допомогою яких рухається нижня щелепа. Антропометричні орієнтири на черепі , де вони проходять. Вміти враховувати анато-мічні особливості при гіпсуванні моделей в правильному співвідношенні по відношенню до уявних ВНЩ суглобів
Ортопедична стоматологія Що таке оклюзія, її види. Поняття міжальвеолярна висота, центральне співвідношення, антропометричні орієнтири, де вони проходять. Біомеханіку рухів нижньої щелепи. Вміти визначити центральну оклюзію та відрізняти її від інших видів змикання щелеп.
Ортопедична стоматологія Методику отримання відбитків з щелеп. Правильно підібрати відтискну ложку по розмірам щелеп.
Матеріалознав- ство 1.Матеріали –відтискні. Їх види та призначення. Їх фізичні та хімічні властивості. 2. Лабораторні етапи отримання гіпсової моделі. Види гіпсів. Володіти методами отримання відбитків з щелеп, отримання діагностичної моделі з супергіпсу.

V . Зміст теми заняття

Апарати, які дозволяють відтворювати різноманітні рухи нижньої щелепи ( відкривання, закривання, рухи в передньозадньому і бічних напрямках), називаються артикуляторами. Це механічні пристрої, які призначені для відтворення рухів нижньої щелепи відносно верхньої щелепи.

Артикулятори застосовують для:

1) сучасної та всебічної діагностики оклюзії;

2) планування всіх видів ортопедичного лікування;

3) лабораторних етапів виготовлення знімних і незнімних конструкцій протезів, а саме: при моделюванні оклюзійної поверхні вкладок, коронок, незнімних та знімних протезів в артикуляторі враховують шляхи руху опорних бугорків центральної або крайової ямки зубів – антагоністів;

4) вибора метода оклюзійної корекції;

5) визначення наявності супраконтактів на зубах, як, наприклад, одну з причин больового синдрому при захворюваннях ВНЩС;

6) визначення стабільності центральної оклюзії, деформації оклюзійної поверхні і методів її усунення;

7) діагностичного зішліфування зубів.

8) діагностичного воскового моделювання

 

Основні типи артикуляторів.

Артикулятори можна розділити в залежності від можливості налаштування суглобових і різцевих шляхів та від особливостей конструкції суглобового механізму.

Згідно першої класифікації:

середньоанатомічні

напів

повністю регульовані

 

В залежності від конструкції суглобових механізмів:

- Arcon

- Non-Arcon

 

По принципу функціональності та складності механізмів розрізняють чотири типа артикуляторів:

Площинні артикулятори ( оклюдатори)

Середньоанатомічні

Напіврегульовані

Повністю регульовані або універсальні.

 

В простому площинному артикуляторі можна виконати тільки шарнірні рухи, будь які бічні рухи виключені. Тобто використання його дуже обмежене.

В середньо анатомічних артикуляторах значення суглобових кутів зафіксовано. Середньоанатомічні артикулятори можна використовувати для виготовлення одиночних коронок і при необхідності для виготовлення повного знімного протеза при беззубих щелепах..

Напіврегульовані артикулятори дозволяють регулювати кут Бенета і кут сагітального суглобового шляху. Міжмищелкова відстань зазвичай складає 110 мм. Ций тип артикуляторів містить в собі механізми, які відтворюють суглобові і різцеві шляхи, які можна налагодити по усередненим даним, а також по індивідуальним кутам цих шляхів, отриманих у пацієнтів.

Повністю регульовані або універсальні артикулятори

налаштовуються по індивідуальним паметрам рухів нижньої щелепи, отриманим у кожного конкретного пацієнта. Для налаштування цих типів атрикуляторів необхідні аксіографічні записи рухів нижньої щелепи Повністю регульовані або універсальні артикулятори –

дозволяють налаштовувати ………

( “TMJ”, “Stuart” та інші). В основному використовуються при повній реконструкції оклюзії. Замість них на практиці, як правило, використовують індивідуальні артикулятори, які частково регулюються в сполученні з отриманими у пацієнта блоками, які фіксують передню і бокову оклюзії, і переносом відповідних показників до артикулятора.

Будова та індивідуальні особливості сучасних високотехнологічних артикуляторів різноманітна та залежить від фірм виробників систем функціональних діагностик.

Принцип індивідуалізації реалізується відтворенням основних індивідуальних параметрів ( статичних і динамічних) жувального апарату конкретного пацієнта при конструюванні штучних зубних рядів в артикуляторі, який повністю регулюється, на основі результатів функціональної діагностики.

На прикладі артикуляторів Protar evo фірми KaVo (рис. 1), можна ознайомитись з деякими конструктивними особливостями і технічними характеристиками: - артикулятори складаються з наступних частин: верхньої і нижньої рам, вертикального опорного ( різцевого) штифта в діапазоні від -10 до +10 мм), плоского різцевого столика, стандартизованих «тарілочок» - 100, 200, 300, 400, 500, а також пристрою для індивідуального регулювання різцевих і іклових шляхов, приладу для монтажа моделей щелеп ( контрольної пластини без магніту, Split-cast – з магнітом). Артикулятори Protar відносяться до типу Arcon( в верхній рамі розташований суглобовий механізм, в нижній рамі - імітатор суглобової головки); в положені “1»

центричного замка артикулятор використовується, як

Non-Arcon.

Рис. 1. Артикулятор Protar evo фірми KaVo

ARCONскладається з рухливої кульки, яка імітує суглобову головку на нижній рамі артикулятора. Суглобова ямка, по якій переміщується кулька, знаходиться в верхній частині його суглобового механізму. В суглобовому механізмі бездугового артикулятора типу NON-ARCONколія для переміщення суглобової кульки розташовується в нижній, а кулька – в верхній частині приладу. (Рис.2)

До артикуляторів типу ARCONвідносяться: “SAM (2,3)”, Whip-Mix”, “Artex (AN, AR)”, “Denar Mark II, V”, “Dentatus”, “Hanau”, “Protar”, “Stratos-200”, “Gnatomat” та інші.

Рис.2

©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.