МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Антагонізм в дії лікарських засобів його значення і використання

Якщо внаслідок взаємодії двох речовин ефекти однієї з них (чи обох) зменшуються або втрачаються, таке явище називають антагонізмом (грец. anti - протилежний і agon - боротьба, протиборство).
Явище антагонізму широко використовують для усунення негативної дії лікарських речовин, а також лікування при отруєннях.Розрізняють антагонізм фізичний, хімічний і фізіологічний (функціональний).
Фізичний антагонізм спостерігається при адсорбції різних токсичних речовин сорбентами. Цей принцип лежить також в основі деяких методів очищення крові -гемосорбції, плазмаферезу тощо. Хімічний антагонізм - між речовинами відбуваються хімічні реакції з утворенням неактивних сполук. Хімічні антагоністи -антидоти (грец. antidotos - даний проти чого-небудь) мають важливе значення у токсикології. Фізіологічний (функціональний) антагонізм реалізується тільки через функціональні системи організму, тобто опосередковується біосубстратом. Залежно від характеру біосубстрату, з яким відбувається взаємодія, фізіологічний антагонізм може бути прямим і непрямим.
Прямий фізіологічний антагонізм - лікарські речовини діють на одні й ті самі рецептори, але у прямо протилежному напрямку. Неконкурентний прямий антагонізм відбувається між речовинами, які впливають на різні ділянки рецептора. При цьому антагоніст діє поза активним центром рецептора - алостерич-по (грец. alios - інший і stereos - просторовий).
Непрямим антагонізмом називають однотипну дію кількох речовин на різні рецепторні структури, що виконують протилежні функції

Білет №28

1.Гемостатичні засоби препарати механізм дії використання в стоматології

До них відносяться коагулянти прямої і непрямої дії Допрямої дії відносяться фактори системи згортання крові які приймають безпосередню участь в процесі коагуляції.До них відносяться

ФІБРИНОГЕН Являється складовою частиною крові перевод фібриногена в фібрин під впливом тромбіна забезпечує утворення згустка отримують із крові донорів

Новосевен представляє собою рекомбінантний очищений активований фактор згортання крові 7а при утворенні комплексу з таким фактором який виділяється в місці ушкодження судини фактор 7 активує перехід фактора 10 в фактор 10а а також фактора 9 у фактор 9а перетворює протромбін в тромбін який викликає утворення тромба шляхом перетворення фібриногена у фібрин.

Тромбін являється штучним компонентом згортаючої системи крові утворюється організмі із протромбіна після активації його тромбопластином отримують із плазми крові донорів використовують тільки місцево при кровотечі із внутрішніх органів

Коагулянти непрямої дії Механізм дії препарати стимулюють в печінці синтез ендогенних природних факторів згортанн протромбіна 2 фактор фібриногена 1 фактор акцелерина 5-6 проконвертина 7 фактора Кристмаса.Вони посилюють процеси коагуляції крові тільки в організмі діють повільно 12-18 годин.До них відносяться Вітамін К1 К2 і вікасол

2.Вітафтор кальцію глюконат різниця в дії і використанні.Вітафторкомплексний препарат як містить натрію фтори ретинолергокальцеферол і кислоту аскорбінову фтор оказує проти каріозну дію попереджає карієс ергокальциферол сприяє нормальнму ровитку тканин зуба і кісткової тканини скелета аскорбінова кислота попереджає побічний вплив фтору.Показання Використовують в комплексі лікувально-профілактичних заходів у дітей при карієсі зубів і для покращення формування тканин постійних зубів Назначают детям, проживающим в районах с недостаточным содержанием фтора (менее 0,5 мг/л) в питьевой воде

Кальцію глюконат Препарат Ca2+, восполняет дефицит Ca2+, необходимого для осуществления процесса передачи нервных импульсов, сокращения скелетных и гладких мышц, деятельности миокарда, формирования костной ткани, свертывания крови.Показання :захворювання які супроводжуються гіпокальцинемією підвищеною проникністю клітинних мембран підвищенна потреба в кальції (вагітність період лактації період посиленого росту організму) недостатність кальцію в їжі порушення його обміну кровотечі різної етіології алергічні захворювання різної етіології (сироваткова хвороба)

©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.