МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Біоритми працездатності людини

Життя на Землі підпорядковане певним ритмам, що відбуваються як у самій природі (зміни пори року, дня – ночі, приливів – відливів), так і всередині самого організму та інших істот ( робота серця, дихання, біоелектрична активність мозку тощо). Давно підмічено, що самопочуття і працездатність людини теж циклічні і змінюються повторювальністю.

Теорія трьох ритмів існує дуже давно, факти її існування зафіксовані ще у 1897 р. берлінським лікарем В. Фліссом. Сформувалася навіть спеціальна галузь науки – біоритмологія. Існують кілька модифікацій цієї теорії, що вірізняються лише обгрунтуванням і конкретизацією періодів усіх трьох циклів.

Відома теорія трьох ритмів, згідно якої з моменту народження в людині починають функціонувати три біологічних ритми – фізичний, емоційний та інтелектуальний, з тривалістю відповідно 23, 28 і 33 дні. Ці біоритми мають вигляд синусоїд і складаються із позитивного напівперіоду і негативного. В момент народження людини відбувається своєрідний стрес організму і всі синусоїди приходять до нульової фази і починають функціонувати, рухатися вгору, а з часом через різну тривалість періоду розходяться.

Теорія стверджує, що у першу половину фізичного циклу (мал.2.2а) людина відчуває себе фізично досконалою, здатна виконувати важку фізичну працю, показувати високі результати у спорті. У другій половині циклу навпаки – людині властива підвищена втомленість, зниження працездатності, загальна фізична слабкість організму.

 
 

 

 


0 11,5 23

 

а)

 


0

14 28

 

б)

 

 
 


0

16,5 33

 

в)

 

Мал. 3.2 Графіки деяких біоритмів людини:

а)- фізичний цикл; б)- емоційний цикл; в)- інтелектуальний цикл

 

У першу половину емоційного циклу ( мал. 3.2б), людині властиві загалом позитивні емоції, оптимальне сприймання всіх невдач і негараздів життя. Завдяки підвищеному емоційному тонусу в людині загострюються всі органи відчуття і вона почуває себе бадьорою. У другу половину періоду її позитивні емоції змінюються негативними, певним відчуттям пригніченості, розгубленості. Можлива депресія, підвищена дратівливість, образливість, реалії життя сприймаються в чорному кольорі. Саме в цей час підвищується ризик виникнення соціальних небезпек ( крадіжки, розбійні напади).

Інтелектуальний цикл (мал.3.2в) найбільш помітний для людей, що займаються розумовою працею. У позитивний напівперіод людина може вирішувати серйозні проблеми, а в другий настає певне гальмування процесів мислення, що інколи позначається, наприклад, на погіршенні навчання студентів. Розходження цих трьох ритмів у часі призводять до того, що іноді негативна фаза одного з ритмів частково, або повністю компенсується позитивною фазою іншого ритму і тоді часто періоди піднесення і спаду життєвих циклів ми не помічаємо.

Найнеприємнішими для людини є дні перебудови організму, переходу з одного стану в інший з “плюса” на “мінус”, або так звані критичні дні. Особливо, якщо збігаються відразу два нулі. Це час підвищеного рівня травматизму на виробництві, у побуті, на транспорті.

Статистикою підтверджено, що смертність у критичні дні у 40 разів вища, ніж у звичайні. На деяких підприємствах керівники спеціально розраховують біоритми своїх підлеглих для того, щоб зменшити ризик травматизму.

©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.